Hosszú ideig kérdés volt, hogy mi teszi a vezetőt jó vezetővé – személyiségbeli tulajdonságok kellenek-e hozzá vagy tanulható készségekre alapul? Ma nagyrészt egyetértés uralkodik abban, hogy bárki jó vezetővé válhat, akinek megvan az ehhez szükséges elkötelezettsége. A vezetőképzés minden ember számára fontos, aki másokat irányít, motivál, a munkájukat szervezi.

A vezetői munkához szükséges készségek tanulhatók és tanulandók. Megfelelő képzettség nélkül mindenki nagy hibákat követ el, amiért esetenként súlyos árat kell fizetni. A hibák, selejtek, időcsúszás pénzbe kerül, de nagy veszteséget okoz a felesleges fluktucáió is, vagy a szakértelem elvándorlása.

Kit nevezünk vezetőnek, kinek van szüksége vezetőképzésre?

A képzések szempontjából mindenkit vezetőnek tekinthetünk, akire mások munkájának irányítása van bízva. Vezetőnek minősül a szakács, akinek a keze alá dolgoznak a konyhán, a takarító brigád vezetője, a művezető a termelő vállalatnál. A vezető nem feltétlenül jelent beosztásban is jelentkező fölérendeltséget. Vezetőnek minősül példázl az a személy is, aki egy fejlesztési projektet irányít – még akkor is, ha a projektben dolgozóknak egyébként nem ő a főnöke. És természetesen a középvezetők és felsővezetők is ide tartoznak.

Nagy hiba – és bizony előfordul – hogy csak a felsővezetőket tekintik vezetőnek, csak az ő képzésükre irányul a figyelem. Szintén előfordul, hogy egy 2-3 fős vállalkozás vezetője úgy gondolja, ennél a méretnél még nincs szükség igazi vezetői készségekre.  Ennek a gondolkodásnak az a következménye, hogy minden felelősség a vezető vállára hárul, a vezető szűk keresztmetszetté válik a vállalat teljesítménye szempontjából.

Vezetőnek lenni független a cégmérettől és a vállalaton belüli rangsortól. Vezetőnek lenni szemléletet és hozzáállást jelent valamint felelősséget mások munkavégzéséért. Mindenkinek, aki vezetőként dolgozik, szüksége van vezetőképzésre.

Milyen készségeket foglal magában a vezetőképzés?

Magyarországon már régóta elérhetők a menedzserképzések, a közgazdasági szakok pedig évtizedek óta jelen vannak. Mégis kevés a jó vállalatvezető, különösen a kis és mikrovállalkozások körében. Vajon miért van ez és miért annyira szükséges a vállalatokon belüli vezetői tréningek szervezése?

A vezetői készségek nem azonosak a közgazdasági ismeretekkel és a menedzserképzőkön tanított vezetéselméleti tudással. A jó vezetői munkához nem elegendő hozzá a szakmai tudás sem. Mindezen tudás megléte ellenére is lehet valaki katasztrofális vezető. A jó vezetéshez mindenekelőtt a kommunikációs technikák és készségek elsajátítása szükséges.

A vezetői munkához kapcsolódó készségek

Számos készség létezik, ami fontos egy vállalat irányításában. Az alapvető közgazdasági ismeretek, értékesítési és marketing ismeretek szintén a vezetői munka részét képezik. Mégsem kapcsolódnak kizárólag a vezetői munkához. Szükség esetén elvégezhetők vezetői pozíció nélkül is.

Szigorúan a vezetői munkához tartozik azonban a következő 3 funkció: a munka elvégeztetése; az egyének fejlesztése; a csoport összetartása. Az ezekhez szükséges készségek fejlesztése a vezetőképzés egyik fontos feladata.

1) A munka megszervezése és elvégeztetése

A vezető teljesítményét a csoportja teljesítményén mérik. Bármennyire jó szakember és teherbíró munkavállaló a vezető önmagában, a helyes hozzáállás mégis az, hogy a közvetlen munkavégzést a beosztottaknak kell megtenni. A vezető feladata a munkafeltételek és az információ áramlás biztosítása.

Az munka elvégeztetéséhez tartozó készségek és ismeretanyag magában foglalják az alábbiakat:

 • a kommunikációs zajok ismerete, a kommunikációs zajok kiküszöbölése – hogy az üzenetek a vezető szándékának megfelelően érkezzenek meg
 • helyzetfüggő vezetés – feladatkiadás a dolgozó fejlettségi szintjének megfelelően
 • a munkafolyamatok minőségi kritériumainak tisztázása, az elvárásrendszer kialakítása
 • motivációs eszközök használata – például Maslow szükségletpiramisa alapján felépített motivációs rendszer
 • érvelés és ellenérvkezelés technikái – a meggyőzésben és motiválásban szükséges készségek
 • megfelelő fellépés, kiállás és beszédtechnika – a célok és feladatok ismertetésében nélkülözhetetlen

2) Az egyének fejlesztése – a vezetőképzés klasszikus témája

A tökéletes munkaerőt nem lehet kívülről felvenni és nem is alakul ki magától. A vezető állandó feladata, hogy fejlessze dolgozóit, egyre alkalmasabbá tegye őket a feladatok elvégzésére. A vezetőképzés, mint például a fejlesztő vezetés, az alábbi témaköröket foglalja magában:

 • Rendszeres teljesítményértékelés – a munkavégzés rendszeres közös értékelése, közös szempontrendszer kialakítása a  munkavégzés értékelésére
 • Célkitűző beszélgetések levezetése – az egyéni fejlődés útjának közös kijelölése, állandó és folyamatos fejlődés fenntartása
 • Új munkafolyamatok betanítása – a meglévő tudás szisztematikus bővítése annak érdekében, hogy a beosztottak
 • Visszajelzések adása – az 5 visszajelzési stílus segítségével az elvégzett munka korrigálása, a munkavégzés fejlesztése

3) A csoport összetartása

A csoport mindig több, mint a tagok összege. A jó csoportlégkör fokozhatja, a rossz együttműködés pedig csökkentheti a csoporttagok teljesítményét. A vezető a csoport működését az alábbi készségekkel, ismeretekkel támogathatja:

 • problémamegoldó értekezletek tartása, vezetése – döntéshozatal csoportban, kreatív problémamegoldási technikák
 • konfliktusok kezelése – konfliktuskezelési stílusok, asszertív kommunikáció használata
 • személyiségtípusok ismerete és figyelembe vétele a feladatok meghatározásánál – ilyen pl. az Enneagram személyiségtípusok vagy a DISC rendszer

A jó vezető elsődleges feladata, hogy képessé tegye az egyéneket és a csoportot az általa meghatározott munkák, feladatok kivitelezésére. A jól végzett vezetői  munka jele, ha egy csoport a vezető jelenléte nélkül is tökéletesen megbírkózik a feladatokkal, helyzetekkel.


Kérdéseid vannak vezetőképzéssel kapcsolatban?

Gyere el a Cégfejlesztés Okosan Tréningre és számos kérdésedre azonnal választ találsz! Foglalkozol a vezetői szereppel, a vezetői feladatokkal, a dolgozók fejlesztésével és a folyamatok javításával. Ez a pár órás program tiszta vizet önt a pohárba.

Jelezd érdeklődésedet és máris megtudod, mikor indul a következő Cégfejlesztés Okosan tréning!

Az űrlap beküldése után hozzáférést kapsz a Cégfejlődés Szakaszai című, 4 videóból álló online tréningünkhöz is!