Vezetői tréning Győrben

Vezetői tréning

Az emberek irányítása, a munkacsoportok vezetése önálló szakma. A vezetői tréning célja, hogy megszerezd az emberek irányításához tartozó kommunikációs ismereteket.

Az emberek vezetését, a vezetői kommunikációt legfeljebb elméleti oldalról tanítják a főiskolákon. Ez az a munka, amit nem is lehet delegálni, hiszen az emberek irányítása lényegi feladata a vezetőnek. A vezetői kommunikációt szinte kizárólag vezetői tréningeken és saját tapasztalatból tanulhatod meg.

A nagyvállalatok odafigyelnek a vezetők képzésére és így kellene tennie a kisvállalatoknak is.

Milyen tudást nyújthat egy vezetői tréning?

Egy vezetőnek a legtöbb esetben szüksége van a cég tevékenységéhez szükséges szakmai tudásra. A legtöbben ezzel rendelkeznek is, sőt ez az erősségük: hiszen a tudásuk alapján indítottak vállalkozást vagy kaptak vezetői beosztást.

A vezetői kommunikáció szintén tanulható és több elemből áll. Egy jó vezetőnek három dolgot kell jól csinálnia:

 1. A munka megszervezése és elvégeztetése
 2. A munkacsoport belső együttműködésének biztosítása
 3. A dolgozók képességeinek fejlesztése

A vezetői tréning célja, hogy ezen a három területen hatékonyabbá tegye a vezetőt. A vezető a tanult technikákkal eléri, hogy olcsóbban, jobban és hatékonyabban működjenek a folyamatok. Motiváltabbá és jobbá teszi a dolgozókat, fel tudja építeni a csapat együttműködését.

Milyen csapdába lép bele a legtöbb vezető és ez miért annyira végzetes?

Amikor valaki a szakmai tudása alapján vezetői pozícióba kerül, sokszor nincs tudatában az igazi vezetői feladatoknak. Továbbra is szakemberként gondolkodik és nem veszi észre, hogy ezzel mennyire hátráltatja a csoport teljesítményét.

Kivétel nélkül minden termelési vállalatnál, ahol kialakul egy középvezetői szint, hamarosan problémaként rendelkezik a megfelelő vezetői szemlélet hiánya. A vezetők maguk akarnak minden problémát megoldani, nem foglalkoznak a beosztottak fejlesztésével, így túlterheltté, idegessé vagy közönyössé válnak. Ennek eredménye a hibák, határidő csúszások és a magas fluktuáció.

A rosszul értelmezett vezetői szerep és a hibás vezetői munkamegosztás egyrészt a vállalat teljesítményének jelentős romlásához vezet. Mivel a vezető része minden munkafolyamatnak, az ő leterheltsége és időbeosztása határozza meg az általa irányított emberek teljesítményét. Ha a vezető egyetlen percet késik, akkor az alatta levő emberek mindegyike késik. A hatás megtöbbszöröződik, a folyamat végén óriási veszteség halmozódik fel.

Még nagyobb kárt okoz, hogy a rosszul felfogott vezetői munka a munkatársak motivációját és teljesítményét alacsony szinten tartja. A hibás vezetői munka eredménye, hogy a beosztottak akár 70%-kal is a lehetséges teljesítményük alatt teljesítenek. Hibáznak, késlekednek, nem tudnak önállóan helyzeteket, problémákat megoldani. A céghez való hűségük alacsony, könnyen változtatnak munkahelyet. Sok vezető számára ismerős ez a helyzet.

A vezetői tréningek célja, hogy a vezetők elsajátítsák a hatékony vezetés eszközeit. Megismerkednek a vezetői szereppel, a valódi vezetői feladatokkal, a dolgozók motiválásához tartozó motivációs eszközökkel, a feladatkiadáshoz és számonkéréshez kapcsolódó kommunikációs technikákkal.

A már kipróbált, letesztelt menedzsment technikák segítségével nem csak a vállalat teljesít jobban, nem csak a bevétel és a profit szárnyal. Maguk a vezetők is kevesebb stresszel, több örömmel és nagyobb kreativitással tudják a vezetői feladataikat ellátni. Ennek a családi életre és a fizikai, mentális egészségre is pozitív hatása van.

Gyorsabb, minőségibb és olcsóbb munkavégzés

Egy vezetőtől elvárják, hogy biztosítsa a megfelelő munkafeltételeket és megmondja azt is, hogyan érdemes egy-egy feladatot a legjobban elvégezni.

A tapasztalatok szerint a legtöbb vállalat folyamatai 30-50% veszteséget tartalmaznak. Ennyivel gyorsabban, jobban vagy olcsóbban lehetne ugyanazt a végeredményt elérni. A jó vezető megtalálja, és a munkatársakkal együtt felszámolja ezeket a veszteségeket. Egy-egy ilyen optimalizálás során sok milliós megtakarítást, a munkaigény nagymértékű csökkenését éri el.

A legtöbb vállalat folyamatai, belső együttműködése spontán módon alakul ki. Az egyre bővülő feladatokhoz és megrendelésekhez egyedileg alkotják meg a munkafolyamatokat. Idővel ez bonyolulttá, logikátlanná és drágává teszi a vállalat egészének a működését. A folyamatok javításának azonban megvannak a jól bevált technikái. Egyszer kell csak megtanulni és begyakorolni őket, utána folyamatosan, belső erőforrásokból kivitelezhetők.

Egy vezetői tréning átadja azokat a technikákat, amik segítenek a folyamatok javításában. A gyakorlatban mutatjuk meg és visszük végig közösen az első projekteket. A vezetői tréning olyan egyszeri befektetés, ami a későbbiekben évről évre jelentős profitot termel. Bármelyik cég lehet jóval nyereségesebb, mégpedig úgy, hogy ezzel együtt könnyebben, gyorsabban és jobb minőségben dolgozik.

Együttműködőbb csoport, motiváltabb munkatársak

A képzetlen vezetők gyakori hibája, hogy a problémákat egyedül kívánják megoldani, a döntéseket egyedül szeretnék meghozni. A végső szó természetesen a vezetőé, de ez nem jelenti azt, hogy a folyamatokat érintő döntésekben nem támaszkodhat a munkatársaira is.

A vállalatát magányosan irányító vezető időnként hatalmas stressznek van kitéve. A döntéseiben nagyobb a hibázási lehetőség, mivel nem támaszkodik mások tudására és meglátásaira. A döntéseit a csoport nehezebben fogadja el, ellenállással, alacsony motivációval kell megharcolnia. Mindez óriási elpazarolt energia, a mentális egészséget károsító stressz és feszültség forrása.

Természetesen minden vezető szeretné a csoport támogatását maga mögött tudni. A csoporttal való együttműködés, a csoport tudatos bevonása a döntéshozatalba azonban speciális ismereteket igényel. Az egyének másképp viselkednek csoportban, mint külön-külön. A csoportok irányítása ezért saját eszközöket, technikákat igényel.

Egy vezetői tréning választ ad az alábbi fontos kérdésekre

 • hogyan lehet egy csoportban a belső együttműködést javítani, a feszültségeket csökkenteni?
 • miképpen lehet egy csoportot hatékonyan bevonni a probléma megoldásba, a döntéshozatal előkészítésébe?
 • mi a titka annak, hogy egy csoport elfogadja a szükséges és gyakran kellemetlen változásokat?
 • hogyan lehet hatékonyan vezetni egy projekt csoportot, hogyan lehet csoportban végigvinni új és bonyolult feladatokat?

Egy jó vezető töredékére tudja csökkenteni a hibák, súrlódások számát, el tudja kerülni a felesleges időpazarlást. Stabil, hosszú távon jól együttműködő munkatársi csoportot alakít ki. Igazi csapatmunkát alakít ki, ami nem csak hatékony, hanem öröm benne dolgozni is. Egy vezetői tréning segít megtanulni az ehhez szükséges technikákat.

Nagyobb szaktudású, önállóbb és felelősségteljesebb dolgozók

Egy vezető csak akkor tud feladatokat delegálni és a munkatársaira támaszkodni, ha azok tökéletesen ellátják feladatukat. Teljesen egyetértünk azzal, aki azt mondja, magának kell ellátnia bizonyos feladatokat, mert azokat nem bízhatja a beosztottakra.

A spontán vállalatvezetők gyakori hibája, hogy csak addig foglalkoznak egy dolgozó tanításával, amíg be nem tudják állítani valamilyen számára kijelölt részfeladatra. Nem törekednek arra, hogy a dolgozó minél több területen megállja a helyét, ezáltal csak korlátozottan lesz használható. Azokat a feladatokat, amelyeket nem, vagy nem jól végez, a spontán vezető inkább kijavítja vagy elnézi, mert ez az adott pillanatban könnyebb és gyorsabb megoldást jelent. Hosszú távon viszont a vezetőt rendkívül leterheli a munka folyamatos ellenőrzése, korrigálása és kiegészítése.

A dolgozók fejlesztésének elmaradása részben a vezetői leterheltség következménye. Olyan ördögi kör ez, amiből csak határozott döntéssel lehet kilépni. A döntés azonban önmagában még nem elég. A vezetőnek meg kell tanulnia a teljesítmény mérésének és fejlesztésének eszközeit, a fejlesztő vezetés technikáját.

Egy vezetői tréning segít a dolgozók fejlesztésében. Átadja azokat a technikákat és eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

 • pontosan meghatározzák és mérhetővé tegyék a dolgozói munkavégzést
 • mérni és értékelni tudják a dolgozók tevékenységét
 • rendszeres értékelő és fejlesztő visszajelzést adjanak
 • motiválják a dolgozókat a jobb munkavégzésre és a fejlődésre
 • tervszerűen, kiszámíthatóan javítsák minden dolgozó szaktudását és ezáltal
 • tehermentesítsék a vezetőt, stabilabbá tegyék a vállalatot, csökkentsék a munkaigényt és elégedettebbé tegyék a dolgozókat.

Mindenkinek kötelező a vezetői tréning, aki a felsorolásban szereplő témákban gyengén teljesít, vagy ismeretlen számára egy-egy fogalom.

A vezetői tréning nem csak az elméletet, hanem a gyakorlatot is átadja a vezetőknek. Ez magában foglalja a céges teljesítményértékelő rendszer kialakítását, a nyilvántartáshoz szükséges eszközök bevezetését. Olyan önmagát fejlesztő, tanuló céget alakít ki, amiben a munkatársak évről évre javuló teljesítményt mutatnak.

Szükséges-e a vezetői tréning minden vezetőnek?

Számos mikro- és kisvállalat vezetője gondolkodik úgy, hogy képes ellátni a feladatait a saját meglévő tudására és tapasztalatára támaszkodva. A középvállalatok vezetői jobban érzik a menedzsment technikák szükségét, de gyakran idő hiányában nem fejlesztik azokat.

Senki nem állítja, hogy a józan paraszti észre alapozva nem lehet céget vezetni. Természetesen lehet, és sokan meg is teszik ezt. De egy profi sportoló is csak egy edző segítségével tudja kihozni magából a maximumot, egy világhírű zenész mögött is ott áll egy képzett zenetanár. A kérdés nem az, hogy tudsz-e vállalatot vezetni, hanem az, hogy ki tudod-e hozni belőle a maximumot? Ehhez semmi köze a cég méretének, az idő hiánya pedig pont annak a jele, hogy messze nincsen minden rendben.

A vezetői tréning minden olyan cégvezetőnek szól, akinek alkalmazottai vannak. Már 2-4 alkalmazott esetén is szükséged van a vezetői tudásra. A vezetői technikák segítenek abban, hogy minél hamarabb nagyra növekedjen a vállalkozásod és minél több örömet találj benne.

Ha több, mint 10 alkalmazottad van, esetleg vannak beosztott vezetőid is, akkor egyenesen szükségszerű, hogy képezd a vezetői tudást. Ha nem így teszel, drágán fogsz működni, vagy káosz uralkodik el a vállalaton belül.

Hogyan kezdj hozzá a vezetők képzéséhez?

A vezetői tréning nem kerül sokba, nem vesz el sok időt és nem bonyolult megszervezni.

A Győri Tréningnél lehetőséged van 2-4 órás képzések igénybe vételére. Ez lehet akár egyéni és online is, így senkihez nem kell alkalmaznod. Egyéni időpontban tartott személyes tréningre is lehetőséged van, akár 6-8 fő részére is.

A vezető a legfontosabb személy egy vállalatnál. Rajta áll vagy bukik minden. Éppen ezért ne habozz és vedd fel velünk még ma a kapcsolatot!

Az első beszélgetés nem kerül semmibe – egy ingyenes igényfelméréssel segítünk a tájékozódásban!