Szekér Károly Enneagram trénerrel az Enneagram Személyiségtípusok tréningről beszélgetünk. Ebben a videóban az Enneagram ábra felépítésébe, a személyiségtípusok mozgató hátterébe kapsz bepillantást.

Ha erre a táblára nézünk, akkor látjuk azt az Enneagram ábrát, amit a tréningen megmutatsz a résztvevevőknek. Meglehetősen bonyolultnak tűnik az Enneagram ábra, vannak rajta körök, vonalak, feliratok. Fejtsük meg együtt az Enneagram ábra titkát!

Miért ilyen bonyolult az Enneagram ábra?

Nem csoda, hogy az Enneagram ábra bonyolultnak tűnik, a résztvevőknek is annak látják, amikor a tréning elején megpillantják. Az Enneagram tréning folyamán azonban az ábrát lépésről lépésre, elemekből építjük fel. A tréning végére így mindenki át fogja látni az Enneagram szerkezetét. Kezdjük tényleg az elején!

Milyen részekből áll az Enneagram ábra?

A görög szó „ennea gram” szó szerint 9 pontot jelölő ábrát jelent. Az Enneagram ábra 3 geometriai alakzatból áll. Ebből az első a kör.Az Ennagram ábrán a kör a világmindenséget, az univerzumot, a teljességet jelenti.

A második az egyenlő oldalú háromszög. Az Enneagram ábra háromszöge az identitást, önazonosságot, az öntudatra ébredést szimbolizálja.

A harmadik rész pedig egy hatszögű ábra. Egy kicsit villámokra is hasonlítanak ezek a vonalak. Ezek egyfajta dinaminzmust, lendületet, folytonos változást visznek az Enneagram ábrába. Az Enneagram lényege az örökös mozgás és változás.

Ha ezt a három alakzatot egymás fölé toljuk, akkor kapjuk meg az Enneagram ábrát.

Mit jelentenek a feliratok ezen az ábrán?

A 9 pontos Enneagram ábra három harmadra, három triászra osztható. Ez a három triász mutatja meg azt a három alapérzelmet, amelyek az Enneagram személyiségtípusok fő mozgatórugóit jelentik.

Beszélhetünk egy ösztönös, egy érző és egy gondolkodó triászról.

Az ösztönös triászba tartozó típusokat az indulat, a düh mozgatja. Az érző triászt a szeretet határozza meg, a gondolkodó triászt pedig a félelem. Az egyszavas megfogalmazások persze önmagukban félreérthetőek. Az érzelmekben nincs semmilyen értékítélet, az indulat és a félelem önmagukban nem negatívak, mint ahogy a szeretet sem pozitív ebben a rendszerben. Elsősorban mozgatórugókról van szó, amelyek megvalósulása éppúgy lehet pozitív, mint negatív.

Miért van három személyiségtípus egy-egy triászban?

Az Enneagram ábra egy-egy triásza alatt három személyiségtípus található. Ezek a személyiségtípusok ráadásul egymással ellentétesnek látszanak – az indulatvezérelt ösztönös triászban például látunk egy béketeremtőt. Hogyan értelmezzük ezt?

Nagyon fontos fölvetés ez. Az Enneagram ábra triászaihoz három személyiségtípus tartozik. Egy olyan, amelyik az alapérzelmét -pl. indulat – belső pontosként befelé éli meg, egy olyan, amelyik külső pontosként a környezete felé sugározza, és egy olyan, amelyik tagadó pontosként tagadja az alapérzelmét.

Meg fogjuk tudni a tréningen, hogy kinek mi a személyisége?

Alapvetően azért jönnek a résztvevők, hogy ne csak az Enneagram ábrát ismerjék meg, hanem saját magukat is. Ezen a tréningen mindenki lehetőséget kap arra, hogy megismerje a saját alaptípusát. Több száz Enneagram tréning megtartása után kijelenthetem, hogy ez döntő többségüknek sikerül is. Ezt az önismeretet számos eszköz segíti. Előadások, videófilmek, a társaktól kapott visszajelzések, a másik személyében felismert viselkedési sajátosságok, tesztek és tréneri visszajelzések. Senki nem kapja meg a személyiségét egy cetlire felírva, de mindenkit elvezetünk oda, hogy felismerje a saját személyiségtípusát.

Hol ismerheted meg jobban Enneagram Személyiségtipológiát?

Gyere el az Enneagram Személyiségtipológia tréningre, ahol nem csak az Enneagram ábra, hanem a személyiségfejlődés útja és az önismeret is fontos téma. Személyes bevezetést kapsz az Enneagram Személyiségtipológia titkaiba és könnyen használható eszközöket kapsz a 2 napos Enneagram Személyiségtípusok tréningen. Jelezd a érdeklődésedet az alábbi űrlapon keresztül és értesülni fogsz, ha újra indul az Enneagram tréning!